burun estetiği
burun estetiği

BURUN ESTETİĞİ

Yüzün tam merkezinde olan burun, yüz güzelliğini en çok etkileyen yapıların başında gelir. Yüz yüze yapılan görüşmelerede bakışların odaklandığı noktada yer alır. Güzelliği yüz güzelliğine fazladan bir değer katarken, şekil bozuklukları da bir o kadar rahatsızlık verir. Bu yüzden estetiğin ön plana çıktığı günümüzde burun estetiği ameliyatı, her geçen gün daha da yaygınlaşıyor.

Rinoplasti nedir?

Burnu şekillendirmeye yönelik yapılan estetik burun ameliyatı tıp terminolojisinde rinoplasti olarak adlandırılır. Burun operasyonu ile burun ucu yeniden şekillendirilebilir, büyüklüğü arttırılıp, azaltılabilir, burun delikleri küçültülebilir, dudakla ve alınla oluşturduğu açılar üzerinde oynama yapılabilir. Ameliyat, nefes alma problemleri olduğu durumlarda, mutlaka septoplasti, konka rezeksiyonu gibi nefes alma problemlerini çözmeye yönelik girişimler ile birlikte yapılmalıdır. Girişim sırasında burnun estetiği kadar, fonksiyonel önemi de göz ardı edilmemesi gereken önemli bir konudur. Bu yüzden başarılı bir ameliyat sonucu, burun yüz ile uyumlu olmalı, burnun yapısındaki değişiklikler aşırıya kaçmamalı, doğal bir görünüm sağlamalı, aynı zamanda nefes almayı da rahatlatmalıdır.

Burun ameliyatı için başarı koşulu, kişinin burnu ile ilgili şikayetlerini ve beklentilerini doktoruna doğru bir şekilde ifade etmesine bağlıdır. Bu yüzden beklentilerinizi, burnunuza ait sorunları karşılıklı konuşun. Sizin tarifiniz ve beklentiniz, yapılacak ameliyatın planlanması konusunda yolu çizecektir. Gerçek ötesi ya da mükemmeli hedef alan beklentilerin, kişide hayal kırıklığı oluşturması muhtemeldir. Bu nedenle sonrasında mükemmel görünüm değil de, daha iyi ve uyumlu görünüm beklentisi içinde olan kişiler yapılan ameliyattan memnun kalırlar.

Uygun bir aday mıyım?

Ben, mükemmeli yakalama beklentisi içinde olup, mevcut durumlarından daha iyiyi, daha güzeli kabullenecek bilince sahip olmayan kişileri uygun aday olarak görmüyorum. İyi bir aday, mükemmel arayışında olmayıp, mevcut burnundan daha iyi olanını kabullenebilmelidir. Biz estetik cerrahların belirlemiş olduğu SIMON tipi hasta grubu yani, S=Single (Bekar),I=Immature (Olgunluğunu kazanmamış), M=Male (Erkek), O=Overexpectant (Gerçek ötesi beklentileri olan), N=Narcissistic (Narsistik kişilik yapısı) rinoplasti ameliyatı için uygun sayılmazlar. Bedensel sağlığı yerinde, kişilik gelişimini tamamlamış, uygun yaşa gelmiş, psikolojik durumu normal olup gerçek ötesi beklentileri olmayan kişilerde, burun, yüz ile uyumlu durmuyorsa, ilk bakışta dikkati çekecek şekilsel bozukluğu ya da fonksiyonlarıyla ilgili sorunlar varsa rinoplasti için uygun olduğunu söyleyebilirim.

Genellikle estetik cerrahlar ergenlik çağındaki gençlerin gelişmeleri sürecinde ameliyat yapmamayı tercih eder. Hem kemik gelişimi, hem kişilik gelişimi dikkate alındığında gençlerde rinoplasti yaşının alt sınırı 17-18 olarak kabul edilir, yaşın üst sınırı yoktur.

Burun ile ilgili olarak;

 • Burnunuz yüzünüze göre normalden daha büyük görünüyorsa,
 • Yandan bakıldığında burun kemiğiniz kambur görünümlü ve dışa doğru çıkıntılıysa,
 • Önden bakıldığında normalden daha genişse,
 • Sağa ya da sola doğru eğrilik ve çarpıklık varsa,
 • Burun delikleri genişse ya da asimetrikse,
 • Burun ucu aşağıya sarkıyorsa, çok kalın ya da genişse,
 • Burnunuzda şekil bozukluğuyla birlikte nefes almakta zorlanıyorsanız

ameliyat için uygun sayılırsınız.

Ameliyat sonucunu etkileyen faktörler

 • Burun cildinin ince ya da kalın olması
 • Burun dikey ekseninin düz olması ya da eğrilik ve çarpık gibi problemlerin olması
 • Burun büyüklüğü
 • Daha önce burun ameliyatı geçirilip geçirilmediği
 • Daha önce burun travması geçirilip geçirilmediği
 • Bünyesel yara iyileşme problemlerinin olup olmadığı
 • Sigara kullanımı
 • Burun kıkırdaklarının güçlü ya da zayıf olması
 • Burun ile yüz arasındaki uyumun iyi ya da kötü olması
 • Doktorun ne ölçüde ciddiye alındığı ve doktorun tavsiyelerine ne ölçüde sadık kalındığı

Muayene

Bu aşamada burnun içi ve dışı detaylı şekilde muayene edilmesi gerekir. İç muayene, dış muayeneden daha bile önemlidir, hatta en can alıcı noktasıdır. Ameliyat için başvuran hastaların önemli bir bölümünde sadece şekil bozukluğu değil burun içerisinde de nefes almayı kısıtlayıcı çeşitli problemler görülür. Burnun orta hattını oluşturan kıkırdak ve kemik yapılardaki deviasyon dediğimiz eğriliklere, halk arasında burun eti diye adlandırılan konkaların büyümesine sıklıkla rastlanır. Deviasyon yani eğriliklerin düzeltilmesi, konkaların yani burun etlerinin küçültülmesi bu ameliyatın vazgeçilmezleri arasında yer alır. Eğer burnunuzda bir eğrilik varsa ve ameliyatta giderilmezse sonradan hem eğrilik, hem de nefes alamama sorunu devam eder. Ben, analiz ve detaylı muayene yaptıktan sonra değişik açılardan fotoğraflarızı çekiyorum. Bu fotoğrafları, ameliyat öncesi burnunuzun tasarımında kullanıyorum.

burun estetiği

Ameliyat öncesi çekilen fotoğraflar üzerinde analitik ölçümler yapılarak yüzünüz için en ideal burun modeli belirlenmektedir.

Hedeflenen ideal burun şekli, öncesinden tasarlanmalı

Bu noktada burnun, yüz hatları ve ölçüleri ile uyumlu olup, doğallığını kaybetmemiş olması önemli bir kriterdir. Burun, çene, alın, kaş, göz, dudaklarla birbirini tamamlamalı, bu yapılarla uyum içinde olmalıdır. Bunun yanı sıra, burun ucu, burun sırtı, burun kanatları, burun delikleri gibi bütünü oluşturan yapıların da birbirleriyle orantılı, harmoni içinde olması gerekir. Güzel ve estetik bir burun kendi içinde orantılı, çevresindeki yapılarla uyumlu, güzelliğini de dikkat çekecek ölçüde dışa yansıtan burundur. Unutmayın ki, ideal olan burun, ameliyat edildiği halde ameliyat edildiği belli olmayan, doğallığını kaybetmeyen burundur.

Sizin için ideal sayılan burun şeklini belirlemek için, çekilen fotoğraflarınız üzerinde belirli noktaları temel alarak yapılan ölçümlerle, mevcut yüz ve burun ölçüleriniz ve yüzünüze göre ideal ölçüleri hesaplanır, yüzünüz ile uyumlu, olacak şekilde tasarlanır. İdeal bir burun 2 boyutlu ya da 3 boyutlu ortamlarda tasarlanabilir. Çekilen fotoğraflarda bilgisayar ortamında tasarım yapılır, öncesi ve öngörülen sonrası arasındaki değişimleri ortaya çıkar. Son gelişmeler burun estetiği görünümündende detayları, dolayısıyla da mükemmelliği hedefliyor. Sadece iki boyutlu görünümdeki güzelliğin yeterli olmadığı için, üç boyutlu bakıştaki ince detayların burna katacağı ayrıntıların hoşluğunu görebilmek amaçlanır. Yani hedef mantıklı ölçülerde daralmış bir burun ucuyla, doğal görünümlü, altın oranlara sahip simetrik bir burun oluşturmaktır.

Burun Tıkanıklığı ve Septum Deviasyonu

Burun deliklerini birbirinden ayıran ortadaki bölmeye septum adı verilir. Septumun ön kısmı kıkırdak, geride kalan kısmı ise kemikten oluşur. Gerek gelişim sırasında septumun aşırı büyümesi, gerekse buruna gelen bebeklik ya da küçük çocukluk döneminde alınan, hatırlanmayan çarpma ve darbeler sonucunda oluşan eğilmelere bağlı olarak, septum "S" ya da "C" şeklinde kıvrılır, normalde olması gereken düzlüğünü kaybeder, eğrilir, yamulur. Buna septum deviasyonu denir. Septum deviasyonu, bütün insanların yaklaşık % 70'inde vardır, ancak çoğu zaman kişiye rahatsızlık vermediği için insanlar böyle bir problemin varlığının farkında değildir. Genellikle travma sonucu oluşan deviasyonlarda tıkanıklık ile birlikte şekil bozukluğu da ortaya çıkar. Septumun kıvrılması ya da kalınlaşması, hava yolunu daraltır ya da tamamen tıkar. Septumun bir tarafa doğru kaymasıyla kaydığı taraftaki burun deliği daralırken, diğer burun deliği ise genişler. Her iki burun deliğinden geçen hava akımının dengesi bozulur. Bu durumda geniş olan taraftan fazla, dar olan taraftan daha az hava geçer. Hava akımının dengesinin sağlanması için geniş olan tarafta, konka dediğimiz etler büyür, zamanla geniş olan taraf da daralmaya başlar. Bu duruma da, halk arasında burun eti büyümesi diye bilinen konka büyümesi denir. Yani septumdaki eğrilikler, zaman içinde konkaların da büyümesine neden olur, sonuçta her iki burun deliğinden de hava geçişi azalır.

Septumun eğrilmesi bazen sadece burun tıkanıklığı yapmakla kalmaz, dış görünümü etkileyerek şekil bozukluklarına, eğriliklere neden olur. Burada unutulmaması gereken iyi nefes alamayan bir burnun çok büyük bir ihtimalle güzel de olamayacağıdır. Yani eğer burnunuz eğri ise zaten nefes problemi yaşıyor olmanız da son derece olasıdır.

Genellikle deviasyon ameliyatı uygulanacak hastalar eğer burunda şekil bozukluğu varsa, aynı ameliyatta estetik de yapılmasını isterler. Hem burun estetiğini, hem de deviasyon ameliyatını aynı ameliyatta yapmakta yarar vardır. Özellikle eğri burunlarda bu uygulama daha avantajlı olur. Horlama şikayetiyle olan hastalarda bazen tek başına septum deviasyonu, horlamanın sebebi olabilmektedir. Bu durumda deviasyon ameliyatı horlamanın da ortadan kalkmasını sağlar. Rinoplasti ile eğrilik düzeltilemezse ne nefes almada bir düzelme sağlanabilir ne de görüntüde bir düzelme olabilir. Ama eğrilik düzeldiği anda da güzel ve aynı zamanda nefes alabilen bir burun ortaya çıkar. Herkes ameliyattan sonra mutlaka daha iyi nefes almalıdır. Septum, bir orta direk konumunda olup burnu ayakta tutan en önemli destekleyici yapıdır. Bu nedenle septumdaki eğrilik düzeltilmeye çalışılırken dik duruşunu bozacak kadar zayıflatılmamalıdır. Bu çok önemlidir. Toplum içinde burun ameliyatı sonrası burunda çökme, düşme gibi problemlerin çıktığına dair kanının nedeni budur. Bu gibi problemlerin görülmesi az da sayılmaz. İçeriden ne kadar çok kıkırdak çıkarılırsa nefes almayı o kadar çok rahatlatacağı zannedilir. Halbuki ne kadar çıkarıldığından çok, geride ne kadar bırakıldığı önemlidir. Ameliyatı yapmaya çalışmak ile yapmak arasındaki fark işte burada ortaya çıkıyor. Tekniğine uygun bir şekilde, işi bilen bir kişi tarafından yapıldığında, burunda düşme ya da çökme gibi problemler olmaz.

Burun nasıl şekillendiriliyor?

burun estetiğiAmeliyatı yapmaktaki amaç, buruna, yüzün diğer bölümlerine uygun doğal bir şekil vermektir. Bunun için ameliyat sırasında, önceden yaptığım tasarıma yönelik olarak, burnun boyutları gerekiyorsa küçültülür, gerekiyorsa büyütülür. Burun ucunu da burun gövdesiyle uyumlu hale getirmek için duruma göre ya büyütülür, ya küçültülür, ya hafifçe kaldırılır ya da hafifçe indirilir. Hatta gerekiyorsa yeniden şekillendirilir. Bazı kişilerde mevcut şekli düzeltmek için doku eklemek, bazı yerleri dolgunlaştırmak gerekebilir. Böyle durumlarda burnun içinde zaten fazlalık olup çıkarılması gereken dokular çıkarılır. Çıkarılan dokuları çöpe atmak yerine eklenmesi, dolgunlaştırılması gereken yerlere koymakta yarar var. Böylece dolgunluk verilmesi gereken yerlerde size hiçbir zararı olmayacak kendi öz dokularınız kullanılmış olur. Çoğu kişide var olan burun sırtıdaki çıkıntı ya da kamburluk alınır, üst dudak açısı düzeltilir. Burun sırtındaki çıkıntıyı kemikleri kırarak değil, keserek almak daha iyidir. Böylece burunda hiçbir travma ve hasar da oluşmuyor. Bu durum aynı zamanda ameliyat sonrası iyileşmeyi de oldukça hızlandırıyor.

Burun Ameliyatı

Estetik burun ameliyatı, uygun donanıma sahip bir hastanede, genel anestezi altında yapılmalıdır. Ameliyatların zaman zaman gereken ciddiyet gösterilmeden, maliyeti düşürmek adına muayenehane koşullarında ya da lokal anestezi altında da yapıldığı duyuluyor. Bu durumdan sakınmanız sizin yararınıza olacaktır. Ameliyatın süresi probleminizin büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir. Benim yaptığım burun ameliyatı, çok özel bir durum olmadıkça yaklaşık 1,5-2 saat kadar sürüyor.

Ameliyat Sonrası İyileşme Dönemi

Ameliyatı sonrası kendinizi iyi hissederseniz aynı gün hastaneden çıkabilirsiniz. İstirahat ihtiyacınız olursa 1 gece hastanede kalabilirsiniz. Ameliyat sonunda buruna verdiğim şeklin korunması için plastik bir kalıp yerleştireceğim. Burnun içine tampon koymayacağım. Tamponsuz burun estetiği ile ameliyat sonrası rahat nefes alabilirsiniz. Ameliyatın ardından göz çevresinde hafif şişlik ve morarma oluşur. Ameliyat sırasında burun kemikleriniz kırılmadan şekillendirileceği için şişme ve morarma en az derecede olacaktır. İlk gün bu bölgeye yapılacak buz uygulaması ile şişlik ve morarmaların derecesi nisbeten azaltılabilir. O yüzden en azından gece uyuyuncaya dek göz çevresine buz koymakta yarar vardır. İlk birkaç gün burun deliklerinden sızıntı şekline kanama olması normaldir. Ameliyat sonrası sizi rahatsız edecek derecede ağrı olmayacaktır. 7. gün plastik kalıp alınır. Morluklar genelde 4-5 gün içinde kaybolur. Şişliklerin de çoğu ilk yedi gün içinde hızla azalır, burun şekli kendini gösterir. Bu andan itibaren normal yaşamınıza dönebilirsiniz. Kalan şişliklerin azalması, derinin yumuşaması, burnun tam olarak oturması ve son halini alması için en az 6 aya ihtiyacınız vardır. Ameliyat sonrası en az 2 ay süre ile burnunuzu darbelerden ve güneş ışığından korumanız faydalı olur. Yazın ameliyat olmuşsanız mutlaka güneş koruyucu kremlerden kullanmalısınız. Bu süre içinde gözlük kullanmamanızda da yarar vardır. Alternatif olarak lens de kullanabilirsiniz.

Burun Estetiğinin Riskleri

Düşük bir oranda da olsa burunda kalabilecek belli belirsiz şekil bozuklukları, hedeflenen şekilden sapmalar gibi istenmeyen sonuçların oluşması halinde ek cerrahi operasyon gerekliliği her zaman göz önüne almak gerekir. Dünya standartlarında en deneyimli cerrahların bile ameliyat ettiği hastaların ortalama % 5-10'unda revizyon yani rötuş gereği duyması normal olarak kabul ediliyor.

Burun Estetiği Fiyatları

Burun estetiği fiyatları, yapılacak olan ameliyat, ilk burun ameliyatı mıdır, yoksa daha önceden yapılmış bir ameliyat olup da sonradan düzeltme mi gerekmektedir? Ameliyat fiyatları bu gibi konulara, kısacası ameliyatın zorluk derecesine göre değişir. Her hastanenin de ameliyat maliyetleri farklıdır, ameliyat için hangi hastaneyi tercih edeceğinize göre de değişir.