MEME BÜYÜTME AMELİYATI

uk-flagmeme büyütmeErojenik bir organ olan meme, kadınlığı simgelemekle birlikte, kadının fiziki görünümünde de önemli bir yer alır. Her kadın estetik olarak güzel göğüslü olmayı diler. Fakat çift ya da tek taraflı gelişme kusuru ya da gebeliğin ardından kilo vermeye bağlı olarak, meme dokusu hacmini yitirebiliyor, normalden daha küçük olabilir. Bu gibi durumlarda dolgun görünüm kazandırmak için yapılan meme büyütme ameliyatı ile daha iri, daha dolgun, daha büyük, estetik olarak daha güzel göğüsler elde etmek mümkündür.

Göğüslerinizin büyütme oranını, beklentilerinizi, mevcut meme yapısının durumunu, beden ve göğüs ölçülerinizi dikkate alarak saptıyorum. Dolgunluğu azalmış, gevşemiş, sönmüş ve sonuçta bir miktar sarkmış olduğunda, tek başına estetik meme büyütme ameliyatı uygulandığında gevşemiş olan dokular, çoğu zaman silikonun üzerinden sarkmaya devam eder. Böyle göğüslerde göğüs dikleştirme ameliyatı ile birlikte yapmak daha doğrudur.

Silikon meme protezleri

Göğüsler, hemen hemen herkesin bildiği silikon protezler ile büyütülür. Silikonun vücut için sağlığa zararlı hiçbir etkisi yoktur. Silikon inert bir maddedir, yani vücuda yerleştirildikten sonra organizma ile kimyasal etkileşime girmez, molekül yapısı daima aynı olarak kalır. Silikonun kansere neden olmadığı bilimsel çalışmalarla ispatlanmıştır.

Silikon protezlerin içinde bulundurdukları maddeye göre 2 çeşidi vardır:

 • Serum fizyolojik içeren silikon protezler: Dışı silikondan üretilmiş bir kapsülün içinde serum fizyolojik yani tuzlu su içerir. Vücudumuz için yabancı bir madde değildir. Kıvamı meme dokusunun kıvamı ile aynı olduğu için dışarıdan elle yoklandığında varlığı fazla hissedilmez.
 • Silikon içeren protezler: Bu tür protezlerin içerdikleri silikonun kıvamına göre 2 çeşidi vardır:
  1. Sıvı silikon içerenler: Sıvı silikon, yumuşak kıvamlı ve akıcı özelliktedir. Sıvı silikonun yumuşaklığı göğsün yapısının yumuşaklığına yakın olduğu için, dışarıdan elle muayene edildiğinde, sıvı silikon içeren protezin varlığı fazla hissedilmez.
  2. Kohezif silikon içerenler: Sıvı silikondan daha koyu kıvamlı ve katıdır, bu nedenle akıcı değildir. Sıvı silikona göre kıvamının daha koyu olması ve biraz daha sert olmasından dolayı, göğüs dışarıdan elle yoklandığında, içerideki silikonun varlığı hissedilebilir. Diğer tip protezlere göre daha sert bir kıvamı vardır.

Silikonların, şekillerine göre de 2 çeşidi var:

 • Yuvarlak silikonlar: Bu tip silikonlar, yarım küre şeklinde olur. İçeriye yerleştirildikten sonra göğüs üst kısmında da dolgunluk oluştururlar.
 • Anatomik yani damla silikonlar: Bu tip silikonlar, düşen damla şeklindedir. Şekilleri, göğsün doğal şekline daha uygundur. İçeriye yerleştirildikten sonra göğüs alt kısmında dolgunluk oluştururlar.

Kliniğimizde, FDA (American Food and Drug Administration) tarafından onaylanmış olan silikon protez tipleri kullanılıyor.

Silikon protezlerin yerleşim seçenekleri

Meme, temel olarak süt bezleri ve yağ dokusundan oluşur. Meme dokusunun altında, meme ile kaburga kemikleri arasında göğüs kası vardır. Operasyon sırasında silikonlar, ya meme ile göğüs kasının arasına yani göğüs kası üzerine, ya da göğüs kası ile kaburga kemikleri arasına yani göğüs kası altına yerleştirilir.

silikonun yerleşim yerleri

kas altı ve kas üstü silikon

Hastanın sağ tarafına (size göre sol) kas altı yerleştirilmiş protezin duruşunu, sol tarafına (size göre sağ) kas üstüne yerleştirilmiş protezin duruşunu izlemektesiniz

Göğüs kasının altına yerleşim

Silikon protezlerin kenarlarının dışarıdan bakıldığında fark edilmesi ya da elle muayene edildiğinde hissedilmesi kas altına yerleştirildiğinde daha zordur. Çünkü üzerini örten ayrıca bir kas tabakası da vardır. Bu nedenle daha doğal bir görünüm kazandırılmış olur. Dual plan uygulaması, kas altına yerleştirme tekniğinin farklı bir modifikasyonudur. Dual plan, silikonun kısmen kas altında kısmen de süt bezi altında olması ya da, kasın tutunduğu yerden tamamen ayrılarak silikonun yerleştirilmesi ya da, süt bezi-kas ilişkisinin değiştirilerek silikonun yerleştirilmesi şeklinde yapılabilen bir uygulamadır.

Göğüs kasının üzerine yerleşim

Kas altına yerleştirilen silikonlar kadar estetik olarak doğal bir görüntü oluşturulması oldukça zordur. Elle muayene edildiğinde, silikonlar hissedilebilir. Dolgun göğüslü olmayan, ince, zayıf insanlarda deri altına yerleştirilmiş top gibi görünebilir, dışarıdan bakıldığında dış kenarları belli olabilir.

Silikon protezlerin yerleşimi için giriş yerleri

Silikonları yerleştirmek için 3 ayrı yol mevcuttur:

Meme başı alt kenarı

Meme başı etrafındaki areola adı verilen kahverengi alanının alt kenarından yaklaşık 4 cm. uzunluğunda yarım çember şeklinde kesilir. Kesi buradan yapıldığında protezin yerleştirileceği yere süt bezlerinin içinden geçilerek ulaşılır. Buraya ulaşmak için süt bezlerinin kesilmesi, doğumdan sonra emzirmeyi bozabilir, süt azalmasında neden olabilir. Meme başının duyusunu sağlayan sinir zedelenebilir, bu durum meme başında geçici ya da kalıcı uyuşukluğa neden olabilir. Ameliyat yarası, areolanın alt kenarında hafif silik bir iz bırakarak iyileşir.

meme büyütmede kesi yerleriMeme alt kenar çizgisi

Meme alt kenarındaki katlanma çizgisi üzerinden yaklaşık 4 cm. uzunluğunda kesilir. Yara, meme alt kenarında hafif silik bir iz bırakarak iyileşir. Protez buradan girilerek yerleştirildiğinde süt bezleri etkilenmez, olası bir doğumdan sonra emzirme problemi ve süt azalması gibi durumlar oluşmaz. Meme başının duyusunu sağlayan sinirin zedelenme ihtimali hemen hemen yoktur. Bu nedenle meme başının uyuşukluğu sık rastlanan bir durum değildir.

Koltuk altı

Koltuk altında, derinin katlanma çizgilerinin üzerinden 3-4 cm. kesilir. Göğsün altına doğru bir tünel hazırlanır ve protez bu tünelin içinden yerleştirilir. Protezler, bu yoldan genellikle kas altına yerleştirilir. Bu yol kullanılıp, protez özellikle kas altına yerleştirilirse enfeksiyon riski ciddi anlamda azalır. Ameliyat yarası koltuk altında olduğu için, göğsün üzerinde ameliyat izi olmaz. Koltuk altındaki ameliyat izi ise derinin katlanma çizgileri içinde olduğundan dolayı zaman içinde kaybolup gider. Bu yolla yapılan göğüs büyütme ameliyatının süt bezlerine herhangi bir zararı yoktur. Olası bir doğumdan sonra emzirmeyle ilgili problemlerle karşılaşılmaz. Meme başının duyusunu sağlayan sinirin zedelenme olasılığı çok düşüktür. Bu yüzden meme başının uyuşukluğu sık rastlanan bir durum değildir.

Meme büyütme ameliyatında uygulanan tekniklerin karşılaştırması

Meme başı çevresi Meme alt kıvrımı Koltukaltı
Meme başı uyuşukluğu Olabilir Olmaz Olmaz
Emzirme problemi Olabilir Olmaz Olmaz
Göğüs üzerinde ameliyat izi Var Var Yok

İzsiz Meme Büyütme Ameliyatı

Meme büyütme ameliyatnda en küçük izi oluşturma hedefinden yola çıkarak, koltuk altında gözden uzak olan 3-4 cm lik kesi sonrası kalan belli belirsiz izi dahi yok edebilmek adına geliştirilen özel alet ve ekipmanlar ile en küçük kesi ile izsiz meme büyütme diye adlandırılacak şekilde yapılabiliyor. Bu şekilde yapılan tüm ameliyatlarda koltukaltlarındaki 1,5 cm lik izler, yaklaşık 6 ay içinde silik hale geliyor ve 1 yıl sonra da tamamen gözden kayboluyor. Ameliyat yarasının 1,5 cm gibi oldukça küçük olması sayesinde, iyileşme döneminde de son derece hızlı ve rahat oluyor.

Ameliyatın sonucunu etkileyen kişisel etkenler:

 • Göğüs gelişiminde şekil bozuklukları
 • Mevcut göğüs büyüklüğü
 • Göğüs kafesinin şekli
 • Meme dokusunun gevşekliği, dolgunlugu, kalınlığı
 • Göğüs dokusunun sarkık olması
 • Cildin elastikiyeti
 • Meme tabanının genişliği
 • Göğüs şekil ve büyüklüğünün simetrik olmaması
 • Meme büyütme operasyonu planı

Meme büyütme estetiği düşünüyorsanız, dikkate almanız gereken 3 konu vardır: 1- Ne tür protez kullanılması gerektiği 2- Ameliyatın nereden kesilerek yapılacağı 3- Protezin nereye yerleştirileceği. Bu konuların hepsini karşılıklı görüşme sırasında açıklamalı olarak sizinle tartışacağım. Ameliyatta mutlaka FDA (American Food and Drug Administration) tarafından kullanımı onaylanmış markaların protezleri kullanıyorum. Ayrıca göğüs deformasyonu, sarkma gibi problemleri olmayan kişilerde koltuk altından giriş tekniğinin daha da geliştirilmiş haliyle sadece 1,5 cm keserek hiçbir ameliyat izi bırakmayacak bir şekilde izsiz göğüs büyütme ameliyatını yapmayı tercih ediyorum. Bu uygulamayla göğüs üzerinde hiçbir iz oluşturmadan ameliyat yapılabiliyor. Ameliyat yarası normalden daha da küçük olduğu için daha kısa bir süre içinde iyileşerek normal hayatınıza daha çabuk dönüyorsunuz.

Silikon Ameliyatı

Silikon takma ameliyatını uygun donanıma sahip bir hastanede yapmak gerekir. Silikon, genel anestezi ile yapılması gereken bir ameliyattır ve ameliyat süresi uygulanan tekniğe göre 0,5 ile 1,5 saat arasında değişir. Ameliyattan birkaç saat sonra ayağa kalkıp dolaşmaya başlayabilirsiniz. Ameliyattan 4-5 saat sonra çoğu hasta kendisini eve dönebilecek kadar iyi hissetmektedir, bu durumda ameliyat olduğunuz günün akşamı evinize dönebilirsiniz, istirahat etmek isterseniz de 1 gün hastanede kalmanız yeterlidir.

Göğüs büyütme sonrası iyileşme dönemi

Ameliyattan sonra rahatsızlık verecek derecede ağrı olmayacaktır. Hissedeceğiniz hafif ağrı da, ağrı kesici ilaçlar ile rahatlıkla kontrol altına alınır. Ameliyatın etkisinden dolayı göğüslerde şişlik (ödem) ve zaman zaman morarma olabilir, şişlik ve morarma olmuşsa, yaklaşık 10 gün içinde azalarak kaybolur. Ameliyattan 2-3 gün sonra banyo yapabilirsiniz. Ameliyatı kendi kendine eriyen gizli dikişlerle yaptığım için ayrıca dikiş aldırma zahmeti ve stresiniz olmuyor. Göğüs büyütme sonrası iyileşme dönemini yatakta değil, ayakta geçireceksiniz her işinizi kendiniz görecek kadar iyi olacaksınız, hal böyleyken birkaç gün içinde işinize dönebilir, uçak yolculuğu yapabilirsiniz. Göğüs bölgesine yaklaşık 2 hafta süreyle bandaj uygulanır. Yaraların iyileşmesi için gereken 15 günün ardından havuza ve denize de girebilirsiniz.

Göğüsleri büyütmek için hap ve kremler yararlı mı?

Göğüsleri büyütme vaadiyle satışa çıkan bu tür ürünlerin tek yararı üreticilerine ve satıcılarına para kazandırmasıdır. Umut tacirliği yapmak üzere piyasaya sayısız ürün çıkmış durumdadır. Birkaç dolgun göğüslü bayan resmi kullanarak, birkaç sanki ürünü kullanmış da yararını görmüş bir kişinin ağzından yazılan övgü dolu ikna edici sözlerle inanılmaz reklamlar yapılıyor. Peki, bu ürünler işe yarar mı? Kesinlikle hayır. İçeriğinin doğal bitkilerden oluştuğu ifade ediliyor. Tamamen doğal ve bitkisel olduğu için sanki hiçbir şekilde yan etkisi olmayacakmış gibi bir izlenim oluşturulan bu ürünler, aslında kocakarı ilaçlarının modern yöntemler kullanılarak tablet haline getirilmiş şeklidir. Siz içeriğini oluşturan bitkilerin kendilerini yeseniz, içseniz göğüslerinizin büyüyeceğini mi sanıyorsunuz? Elbette hayır. ÇÜNKÜ HİÇBİR BİTKİNİN HATTA İLACIN VÜCUT ÜZERİNDE BİR ORGANIN ŞEKLİNİ VE BÜYÜKLÜĞÜNÜ DEĞİŞTİREBİLECEK ETKİSİ YOKTUR. Bitkilerin bu şekilde mucizevi etkileri olabilseydi, arar tarar bitkiler bulurduk, burnumuzu büyütebilirdik ya da küçültebilirdik, parmaklarımızı uzatabilirdik ya da kısaltabilirdik, bacaklarımızı uzatabilirdik ya da kısaltabilirdik, dudaklarımızı dolgunlaştırabilir ya da zayıflatabilirdik, kulaklarımızı büyütebilir ya da küçültebilirdik ve aklınıza gelebilecek daha niceleri.

detaylı bilgi

Daha detaylı bilgiler veren diğer sitemizi buradan ziyaret edebilirsiniz.

Memenin büyüklüğünü sadece hormonlar değiştirebilir. Tamamen bitkisel olduğu öne sürülen bu ürünlere, kullanıldığında kullanım süresi boyunca sahte bir göğüs dolgunluğu etkisi oluşturmasını sağlamak için muhtemelen az bir miktar hormon da içine katılmıştır. Bu ürünleri bir kere kullanan, etkisinin olmadığını ya da geçici ve sahte bir etkisi olduğunu anladığında zaten bir daha kullanmaz. Kaldı ki, satıcıların da bir ürünü kullanan bir kişinin ikinci kez satın almaları konusunda hiçbir beklentisi yoktur. Amaç zaten, bir kişiye bir kere satmak, ancak binlerce kişinin bu ürünleri sadece bir kereliğine almış olmaları bile satıcıları amaçlarına ulaştırıyor ve yeterince kazanmasını sağlıyor.

Meme büyütme ameliyatı fiyatları

Meme büyütme fiyatları oldukça değişkendir. Kullanılacak silikonun markası ve modeli, ameliyat olmak istediğiniz hastane tercihiniz fiyatlar üzerine farklılıklar gösterir. Maliyet konusunda kesin fikir sahibi olmanız için doktorunuzla yapacağınız görüşmeniz gerekir.

Op. Dr. Nazmi Bayçın


Paylaşmak güzeldir, hayat paylaştıkça güzelleşir...
15 Yorum MEME BÜYÜTME AMELİYATI
 1. Hocam, bugünkü gazetede çıkan haberinizi okudum. 22 yaşında bekarım, silikon ameliyatı olduktan sonra da ileride bebeğimi emzirebilmeyi istiyorum. O yüzden uyguladığınız özel yöntem ile ameliyat olmak için sizinle yüz yüze görüşmek istiyorum. Teşekkürler..

 2. Handan Çörekçi 7 Nisan 2015 at 11:48 Cevapla

  Merhaba Dr. Bey, ben İsviçre’den Handan. 2 sene önce Almanya’da silikon ameliyatı oldum. 275 cc implant yerleştirildi. Göğüslerimin alt kenarından kesilerek yapıldı ameliyat. Göğüslerim fena durmuyor ama ben biraz daha büyük olmasını istiyorum. Geçen sene arkadaşıma yaptığınız ameliyatı gördüm, hiç ameliyat izi yok. Aynısından ben de istesem, yani biraz daha büyük silikon takılarak göğsümün altındaki ilk ameliyattan kalan izi de yok edebilir misiniz?

 3. 3 sene önce Nazmi Bey’den ameliyat randevusu almıştım. Arkadaşlarım aklımı çeldi, başka bir doktora gidip ameliyat oldum. Onların aklına uyduğumdan dolayı şimdi çok pişmanım.

 4. Ayla Deniz Akyazılı 16 Nisan 2015 at 01:03 Cevapla

  Merhaba Nazmi Bey,
  Ben ameliyat olmayı düşünüyorum, biraz araştırınca izsiz göğüs büyütme konusunda çok meşhur bir doktor olduğunuzu öğrendim. Videolarınızı seyrettim, sitenizdeki ve gazetelerde çıkan yazılarınızı okuyunca artık kesin olarak karar verdim. Ben Ankara’da oturuyorum, önümüzdeki ay İstanbul’a gelip ameliyat olmayı düşünüyorum. Randevu almak için ne kadar öncesinden sizinle bağlantıya geçmem ve ne yapmam gerekiyor? En kısa zamanda bilgilendiriseniz memnun olurum. Ben de ona göre kendi planımı yapmayı düşünüyorum. Teşekkürler.

 5. Ben ameliyat olmak istiyorum ama İstanbul’a gelme imkanım yok. Eskişehir’de tavsiye edebileceğiniz bie doktor var mı acaba?

 6. Merhaba, 32 yaşındayım, ergenliğimden beri göğüslerim hiç gelişmedi, yok denebilecek kadar küçük. Hamilelikten sonra göğüslerin büyür diyorlar, doğru mu? Ama evli değilim. Ameliyat olmak da istemiyorum. Sizce bunun için evlenmeyi ve hamile kalmayı beklemeli miyim? Çözüm arayışı içindeyim, lütfen bana yol gösterin, ne yapacağımı bilmiyorum.

 7. Merhaba ben Donna Yigitoglu. Hollanda’dan yazıyorum. Geçen sene ameliyat ettiğiniz bir arkadaşım sizi tavsiye etti. Koltukaltından yapmışsınız ameliyatını, sonuç çok güzel, hiç ameliyat izi yok, bir de hiç ameliyat olmamış gibi doğal duruyor. Ben de ameliyat olmaya karar verdim. Önümüzdeki ay ameliyat olmak için Türkiye’ye gelmeden önce sizinle kontak kurmak istiyorum.

 8. Memelerim yok denecek kadar küçük ama ameliyattan korkuyorum, bana yardımcı olur musunuz?

 9. Sol göğsüm sağdakinden daha küçük, acaba ikisini eşitlemek mümkün oluyor mu?

 10. 2 yıldır göğüs büyütme haplarından kullandım, bir dönem kremlerden de sürdüm hiç bir işe yaramadı. Hapı içince hafif şişiyor, bırakınca yine eski haline dönüyor. Artık hap map kullanmak istemiyorum, ne yapmam gerek?

 11. Hocam, sizinle nasıl görüşebilirim? Yurt dışından tatil için Türkiye’ye geldik. Yaklaşık 1 ay kalacağız, kardeşimle birlikte ikimiz de ameliyat olmayı düşünüyoruz. Hollanda’dan Güler & Çiler

 12. Merhaba,
  Fransa’da çalışan bir Türk doktorum. Göğüs büyütme konusundaki başarılı çalışmalarınızı takip etmekteyim. Yazınızı en ince ayrıntısına kadar okudum, uyguladığınız teknik gerçekten çok özel. Başarılı çalışmanızın Avrupa’da da duyuluyor olması beni burada çok gururlandırdı. Tebrik eder, en kısa zamanda sizinle tanışmak da isterim.

 13. 2 yıl önce kas üstü silikon ameliyatı yaptırdım, çok problemli bir ameliyattı, sonuç rezalet oldu. Dr. ismini vermiyeyim ama ameliyattan sonra benim problemlerimi ciddiye alıp hiç ilgilenmedi. İki göğsüm arasında belirgin eşitsizlik oluştu. Daha sonra biraz araştırınca Nazmi Bey’in adını duyarak düzeltmek için ameliyat oldum. Hocama minnettarım, beni tekrar hayata döndürdü.

 14. 4 sene önce silikon taktırdım, kesinlikle kas altı tavsiye ederim…


[Üst]

YORUM YAZ (Yorumlarınızı buraya yazabilirsiniz, mesaj göndermek ya da iletişim kurmak isterseniz İLETİŞİM sayfasını kullanınız)

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir