MEME BÜYÜTME AMELİYATI

uk-flagmeme büyütmeErojenik organ olan meme, kadınlığı simgelemekle birlikte, kadının fiziki görünümünde önemli yer alır. Her kadın estetik olarak güzel göğüslü olmayı diler. Fakat çift ya da tek taraflı gelişme kusuru veya gebeliğin ardından kilo vermeye bağlı olarak, meme dokusu hacmini yitirebiliyor, normalden daha küçük olabilir. Bu gibi durumlarda dolgun görünüm kazandırmak için yapılan meme büyütme ameliyatı ile daha iri, daha dolgun, daha büyük, estetik olarak daha güzel göğüsler elde etmek mümkündür.

Göğüslerinizin büyütme oranını, beklentilerinizi, mevcut meme yapısının durumunu, beden, göğüs ölçülerinizi dikkate alarak saptıyorum. Dolgunluğu azalmış, gevşemiş, sönmüş, sonuçta biraz sarkmış olduğunda, tek başına meme büyütme ameliyatı uygulandığında gevşemiş olan dokular, çoğu zaman silikonun üzerinden sarkmaya devam eder. Böyle göğüslerde göğüs dikleştirme ameliyatı ile birlikte yapmak daha doğrudur.

Silikon meme protezleri

Göğüsler, hemen hemen herkesin bildiği silikon protezler ile büyütülür. Silikonun vücut için sağlığa zararlı hiçbir etkisi yoktur. Silikon inert maddedir, yani vücuda yerleştirildikten sonra organizmayla kimyasal etkileşime girmez, molekül yapısı daima aynı olarak kalır. Silikonun kansere neden olmadığı bilimsel çalışmalarla ispatlanmıştır.

Silikon protezlerin içinde bulundurdukları maddeye göre 2 çeşidi vardır:

 • Serum fizyolojik içeren silikon protezler: Dışı silikondan üretilmiş kapsülün içinde serum fizyolojik yani tuzlu su içerir. Vücudumuz için yabancı madde değildir. Kıvamı meme dokusunun kıvamı ile aynı olduğu için dışarıdan elle yoklandığında varlığı fazla hissedilmez.
 • Silikon içeren protezler: Bu tür protezlerin içerdikleri silikonun kıvamına göre 2 çeşidi vardır:
  1. Sıvı silikon içerenler: Sıvı silikon, yumuşak kıvamlı, akıcı özelliktedir. Sıvı silikonun yumuşaklığı göğsün yapısının yumuşaklığına yakın olduğundan, dışarıdan elle muayene edildiğinde, sıvı silikon içeren protezin varlığı fazla hissedilmez.
  2. Kohezif silikon içerenler: Sıvı silikondan daha koyu kıvamlı, katıdır, dolayısıyla akıcı değildir. Sıvı silikona göre kıvamının daha koyu olması, biraz daha sert olmasından dolayı, göğüs dışarıdan elle yoklandığında, içerideki silikonun varlığı hissedilebilir. Diğer tip protezlere göre daha sert kıvamı vardır.

Silikonların, şekillerine göre de 2 çeşidi var:

 • Yuvarlak silikonlar: Bu tip silikonlar, yarım küre şeklinde olur. İçeriye yerleştirildikten sonra göğüs üst kısmında da dolgunluk oluştururlar.
 • Anatomik yani damla silikonlar: Bu tip silikonlar, düşen damla şeklindedir. Şekilleri, göğsün doğal şekline daha uygundur. İçeriye yerleştirildikten sonra göğüs alt kısmında dolgunluk oluştururlar.

Kliniğimizde, FDA (American Food and Drug Administration) tarafından onaylanmış olan silikon protez tipleri kullanılıyor.

Silikon protezlerin yerleşim seçenekleri

Meme, temel olarak süt bezleri ve yağ dokusundan oluşur. Meme dokusunun altında, meme ile kaburga kemikleri arasında göğüs kası vardır. Operasyon sırasında silikonlar, ya meme ile göğüs kasının arasına yani göğüs kası üzerine, ya da göğüs kası ile kaburga kemikleri arasına yani göğüs kası altına yerleştirilir.

silikonun yerleşim yerleri

kas altı ve kas üstü silikon

Hastanın sağ tarafına (size göre sol) kas altı yerleştirilmiş protezin duruşunu, sol tarafına (size göre sağ) kas üstüne yerleştirilmiş protezin duruşunu izlemektesiniz

Göğüs kasının altına yerleşim

Silikon protezlerin kenarlarının dışarıdan bakıldığında fark edilmesi, elle muayene edildiğinde hissedilmesi kas altına yerleştirildiğinde daha zordur. Çünkü üzerini örten ayrıca kas tabakası vardır. Bu nedenle daha doğal görünüm kazandırılmış olur. Dual plan uygulaması, kas altına yerleştirme tekniğinin farklı modifikasyonudur. Dual plan, silikonun kısmen kas altında kısmen de süt bezi altında olması ya da, kasın tutunduğu yerden tamamen ayrılarak silikonun yerleştirilmesi veya, süt bezi-kas ilişkisinin değiştirilerek silikonun yerleştirilmesi şeklinde yapılabilen uygulamadır.

Göğüs kasının üzerine yerleşim

Kas altına yerleştirilen silikonlar kadar doğal görüntü oluşturulması oldukça zordur. Elle muayene edildiğinde, silikonlar hissedilebilir. Dolgun göğüslü olmayan, ince, zayıf insanlarda deri altına yerleştirilmiş top gibi görünebilir, dışarıdan bakıldığında dış kenarları belli olabilir.

Silikon protezlerin yerleşimi için giriş yerleri

Silikonları yerleştirmek için 3 ayrı yol mevcuttur:

Meme başı alt kenarı

Meme başı etrafındaki areola adı verilen kahverengi alanının alt kenarından yaklaşık 4 cm. uzunluğunda yarım çember şeklinde kesilir. Kesi buradan yapıldığında protezin yerleştirileceği yere süt bezlerinin içinden geçilerek ulaşılır. Buraya ulaşmak için süt bezlerinin kesilmesi, doğumdan sonra emzirmeyi bozabilir, süt azalmasında neden olabilir. Meme başının duyusunu sağlayan sinir zedelenebilir, bu durum meme başında geçici, nadiren de kalıcı uyuşukluğa neden olabilir. Ameliyat yarası, areolanın alt kenarında hafif silik iz bırakarak iyileşir.

meme büyütmede kesi yerleriMeme alt kenar çizgisi

Meme alt kenarındaki katlanma çizgisi üzerinden yaklaşık 4 cm. uzunluğunda kesilir. Yara, meme alt kenarında hafif silik iz bırakarak iyileşir. Protez buradan girilerek yerleştirildiğinde süt bezleri etkilenmez, olası doğumdan sonra emzirme problemi, süt azalması gibi durumlar oluşmaz. Meme başının duyusunu sağlayan sinirin zedelenme ihtimali hemen hemen yoktur. Bu nedenle meme başının uyuşukluğu sık rastlanan bir durum değildir.

Koltuk altı

Koltuk altında, derinin katlanma çizgilerinin üzerinden 3-4 cm. kesilir. Göğsün altına doğru tünel hazırlanır, protez açılan tünelin içinden yerleştirilir. Protezler, bu yoldan genellikle kas altına yerleştirilir. Bu yol kullanılıp, özellikle kas altına yerleştirilirse enfeksiyon riski ciddi anlamda azalır. Ameliyat yarası koltuk altında olduğundan, göğsün üzerinde ameliyat izi olmaz. Koltuk altındaki ameliyat izi ise derinin katlanma çizgileri içinde olduğundan dolayı zaman içinde kaybolup gider. Bu yolla yapılan göğüs büyütme ameliyatının süt bezlerine herhangi zararı yoktur. Olası doğumdan sonra emzirmeyle ilgili problemlerle karşılaşılmaz. Meme başının duyusunu sağlayan sinirin zedelenme olasılığı çok düşüktür. Bu yüzden meme başının uyuşukluğu sık rastlanan durum değildir.

Meme büyütme ameliyatında uygulanan tekniklerin karşılaştırması

Meme başı çevresi Meme alt kıvrımı Koltukaltı
Meme başı uyuşukluğu Olabilir Olmaz Olmaz
Emzirme problemi Olabilir Olmaz Olmaz
Göğüs üzerinde ameliyat izi Var Var Yok

İzsiz Meme Büyütme Ameliyatı

Meme büyütme ameliyatnda en küçük izi oluşturma hedefinden yola çıkarak, koltuk altında gözden uzak olan 3-4 cm lik kesi sonrası kalan belli belirsiz izi dahi yok edebilmek adına geliştirilen özel alet, ekipmanlar ile en küçük kesi ile izsiz meme büyütme diye adlandırılacak şekilde yapılabiliyor. Bu şekilde yapılan tüm ameliyatlarda koltukaltlarındaki 1,5 cm lik izler, yaklaşık 6 ay içinde silik hale geliyor, 1 yıl sonra tamamen gözden kayboluyor. Ameliyat yarasının 1,5 cm gibi oldukça küçük olması sayesinde, iyileşme dönemi son derece hızlı ve rahat oluyor.

Ameliyatın sonucunu etkileyen kişisel etkenler:

 • Göğüs gelişiminde şekil bozuklukları
 • Mevcut göğüs büyüklüğü
 • Göğüs kafesinin şekli
 • Meme dokusunun gevşekliği, dolgunlugu, kalınlığı
 • Göğüs dokusunun sarkık olması
 • Cildin elastikiyeti
 • Meme tabanının genişliği
 • Göğüs şekil ve büyüklüğünün simetrik olmaması
 • Meme büyütme operasyonu planı

Meme büyütme estetiği düşünüyorsanız, dikkate almanız gereken 3 konu vardır: 1- Ne tür protez kullanılması gerektiği 2- Ameliyatın nereden kesilerek yapılacağı 3- Protezin nereye yerleştirileceği. Bu konuların hepsini karşılıklı görüşme sırasında açıklamalı olarak sizinle tartışacağım. Ameliyatta mutlaka FDA (American Food and Drug Administration) tarafından kullanımı onaylanmış markaların protezleri kullanıyorum. Ayrıca göğüs deformasyonu, sarkma gibi problemleri olmayan kişilerde koltuk altından giriş tekniğinin daha da geliştirilmiş haliyle sadece 1,5 cm keserek hiçbir ameliyat izi bırakmayacak şekilde izsiz göğüs büyütme ameliyatını yapmayı tercih ediyorum. Bu uygulamayla göğüs üzerinde hiçbir iz oluşturmadan ameliyat yapılabiliyor. Ameliyat yarası normalden daha da küçük olduğundan daha kısa süre içinde iyileşerek normal hayatınıza daha çabuk dönüyorsunuz.

Silikon Ameliyatı

Silikon takma ameliyatını uygun donanıma sahip hastanede yapmak gerekir. Silikon, genel anestezi ile yapılması gereken ameliyattır, ameliyat süresi uygulanan tekniğe göre 0,5 ile 1,5 saat arasında değişir. Ameliyattan birkaç saat sonra ayağa kalkıp dolaşmaya başlayabilirsiniz. Ameliyattan 4-5 saat sonra çoğu hasta kendisini eve dönebilecek kadar iyi hissetmektedir. Bu durumda ameliyat olduğunuz günün akşamı evinize dönebilirsiniz, istirahat etmek isterseniz 1 gün hastanede kalmanız yeterlidir.

Göğüs büyütme sonrası iyileşme dönemi

Ameliyattan sonra rahatsızlık verecek derecede ağrı olmayacaktır. Hissedeceğiniz hafif ağrı, ağrı kesici ilaçlar sayesinde rahatlıkla kontrol altına alınır. Ameliyatın etkisinden dolayı göğüslerde şişlik (ödem), zaman zaman morarma olabilir. Şişlik, morarma olmuşsa, yaklaşık 10 gün içinde azalarak kaybolur. Ameliyattan 2-3 gün sonra banyo yapabilirsiniz. Ameliyatı kendi kendine eriyen gizli dikişlerle yaptığımdan ayrıca dikiş aldırma zahmeti olmuyor. Göğüs büyütme sonrası iyileşme dönemini yatakta değil, ayakta geçireceksiniz her işinizi kendiniz görecek kadar iyi olacaksınız, hal böyleyken birkaç gün içinde işinize dönebilir, uçak yolculuğu yapabilirsiniz. Göğüs bölgesine yaklaşık 2 hafta süreyle bandaj uygulanır. Yaraların iyileşmesi için gereken 15 günün ardından havuza, denize girebilirsiniz.

Göğüsleri büyütmek için hap ve kremler yararlı mı?

Göğüsleri büyütme vaadiyle satışa çıkan bu tür ürünlerin tek yararı üreticilerine, satıcılarına para kazandırmasıdır. Umut tacirliği yapmak üzere piyasaya sayısız ürün çıkmış durumdadır. Birkaç dolgun göğüslü bayan resmi kullanarak, birkaç sanki ürünü kullanmış da yararını görmüş bir kişinin ağzından yazılan övgü dolu ikna edici sözlerle inanılmaz reklamlar yapılıyor. Peki, bu ürünler işe yarar mı? Kesinlikle hayır. İçeriğinin doğal bitkilerden oluştuğu ifade ediliyor. Tamamen doğal, bitkisel olduğu için sanki hiçbir şekilde yan etkisi olmayacakmış gibi izlenim oluşturulan bu ürünler, aslında kocakarı ilaçlarının modern yöntemler kullanılarak tablet haline getirilmiş şeklidir. Siz içeriğini oluşturan bitkilerin kendilerini yeseniz, içseniz göğüslerinizin büyüyeceğini mi sanıyorsunuz? Elbette hayır. ÇÜNKÜ HİÇBİR BİTKİNİN HATTA İLACIN VÜCUT ÜZERİNDE BİR ORGANIN ŞEKLİNİ VE BÜYÜKLÜĞÜNÜ DEĞİŞTİREBİLECEK ETKİSİ YOKTUR. Bitkilerin böylesine mucizevi etkileri olabilseydi, arar tarar bitkiler bulurduk, burnumuzu büyütebilirdik, küçültebilirdik, parmaklarımızı uzatabilirdik, kısaltabilirdik, bacaklarımızı uzatabilirdik, kısaltabilirdik, dudaklarımızı dolgunlaştırabilir, zayıflatabilirdik, kulaklarımızı büyütebilir, küçültebilirdik… Benzer şekilde aklınıza gelebilecek daha niceleri.

detaylı bilgi

Daha detaylı bilgiler veren diğer sitemizi buradan ziyaret edebilirsiniz.

Memenin büyüklüğünü sadece hormonlar değiştirebilir. Tamamen bitkisel olduğu öne sürülen bu ürünlere, kullanıldığında kullanım süresi boyunca sahte göğüs dolgunluğu etkisi oluşturmasını sağlamak için muhtemelen az miktarda hormon içine katılmıştır. Bu ürünleri bir kere kullanan, etkisinin olmadığını, geçici ve sahte bir etkisi olduğunu anladığında zaten tekrar kullanmaz. Kaldı ki, satıcıların da ürünü kullanan birinin ikinci kez satın almaları konusunda hiçbir beklentisi yoktur. Amaç zaten, bir kişiye bir kere satmak. Böylece binlerce kişinin bu ürünleri sadece bir kereliğine almış olmaları bile satıcıları amaçlarına ulaştırıyor yeterince kazanmasını sağlıyor.

Meme büyütme ameliyatı fiyatları

Meme büyütme fiyatları oldukça değişkendir. Kullanılacak silikonun markası, modeli, ameliyat olmak istediğiniz hastane tercihiniz fiyatlar üzerine farklılıklar gösterir. Maliyet konusunda kesin fikir sahibi olmanız için doktorunuzla yapacağınız görüşmeniz gerekir.

Op. Dr. Nazmi Bayçın


Paylaşmak güzeldir, hayat paylaştıkça güzelleşir...
39 Yorum: MEME BÜYÜTME AMELİYATI
 1. Duygu Herzog

  Hocam, bugünkü gazetede çıkan haberinizi okudum. 22 yaşında bekarım, silikon ameliyatı olduktan sonra da ileride bebeğimi emzirebilmeyi istiyorum. O yüzden uyguladığınız özel yöntem ile ameliyat olmak için sizinle yüz yüze görüşmek istiyorum. Teşekkürler..

 2. Handan Çörekçi

  Merhaba Dr. Bey, ben İsviçre’den Handan. 2 sene önce Almanya’da silikon ameliyatı oldum. 275 cc implant yerleştirildi. Göğüslerimin alt kenarından kesilerek yapıldı ameliyat. Göğüslerim fena durmuyor ama ben biraz daha büyük olmasını istiyorum. Geçen sene arkadaşıma yaptığınız ameliyatı gördüm, hiç ameliyat izi yok. Aynısından ben de istesem, yani biraz daha büyük silikon takılarak göğsümün altındaki ilk ameliyattan kalan izi de yok edebilir misiniz?

 3. Birgül

  3 sene önce Nazmi Bey’den ameliyat randevusu almıştım. Arkadaşlarım aklımı çeldi, başka bir doktora gidip ameliyat oldum. Onların aklına uyduğumdan dolayı şimdi çok pişmanım.

  • İsmihan

   Siz kime ameliyat olmuştunuz?

 4. Tuğba E.

  İyi günler Nazmi Bey, ben göğüs büyütme ameliyatı olmak istiyorum. Doğal bir görüntüsü olmasını istediğim için mutlaka size ameliyat olmak istiyorum. Yalnız fiyat konusuda çok önemli fiyatlarınız hakkında bilgi alabilir miyim? Çok tesekkürler.

 5. Dr. Kandemir

  Merhaba,
  Fransa’da çalışan bir Türk doktorum. Göğüs büyütme konusundaki başarılı çalışmalarınızı takip etmekteyim. Yazınızı en ince ayrıntısına kadar okudum, uyguladığınız teknik gerçekten çok özel. Başarılı çalışmanızın Avrupa’da da duyuluyor olması beni burada çok gururlandırdı. Tebrik eder, en kısa zamanda sizinle tanışmak da isterim.

 6. Aylin

  Merhaba Dr. Bayçın Bey! Kilo verdikten sora göğüslerim baya küçüldü ve bu beni çok rahatsız ediyor. Onun için ben göğüslerimi büyüttürmek istiyorum. Yandan bakınca damla şeklinde ve çok çok doğal durmasını arzu ederim. Hemen hemen ne kadar fiyatı olduğunu sormak isterim. Kısa zamanda kısmet olursa İstanbul’da olacağım ve eğer ki bana uygunsa yaptırmak istiyorum. Biraz fiyatlar hakkında ödeme alternatiflerinde bilgi edinirsem çok sevinirim iyi aksamlar.

 7. Firuze A.

  Kesinlikle doktorumu buldum… Sonuçlar muhteşem! İnstagrama bakın derim 😉

 8. Ayla Deniz Akyazılı

  Merhaba Nazmi Bey,
  Ben ameliyat olmayı düşünüyorum, biraz araştırınca izsiz göğüs büyütme konusunda çok meşhur bir doktor olduğunuzu öğrendim. Videolarınızı seyrettim, sitenizdeki ve gazetelerde çıkan yazılarınızı okuyunca artık kesin olarak karar verdim. Ben Ankara’da oturuyorum, önümüzdeki ay İstanbul’a gelip ameliyat olmayı düşünüyorum. Randevu almak için ne kadar öncesinden sizinle bağlantıya geçmem ve ne yapmam gerekiyor? En kısa zamanda bilgilendiriseniz memnun olurum. Ben de ona göre kendi planımı yapmayı düşünüyorum. Teşekkürler.

 9. Selin L.

  Yaşım 22. Koltuk altından göğüs büyütme operasyonu olmak istiyorum. Hakkınızda tüm yazılanları okudum, o yüzden içim çok rahat. Fakat operasyon ücretlendirmeleri konusunda bilgiye rastlayamadım. Genel bir bilgilendirme alabilirsem çok memnun olacağım. İlginize teşekkürler…

 10. Gülşen Allyn

  Merhaba Nazmi Bey, size bir sorum olacaktı, ben yaklaşık 9 ay önce göğüslerime silikon taktırdım. Doktorum silikonu meme ucumun altından keserek soktu, galiba da kasın üstüne koydu, ondan tam emin değilim. İlk 4 ay her şey çok iyiydi, ama son 5 aydır sürekli ağrım oluyor sol tarafta. Bu beni çok rahatsız ediyor ve ağırlık hissi oluşuyor. Benim İstanbul’da yaşayan bir akrabam sizden bahsetti, meme ameliyatlarında bir numaraymışsınız. O yüzden size şimdi sormak istiyorum, hiç rahat değilim bunun sebebi ne olabilir? Birkaç yerde okuduğuma göre kapsül oluşmuş olabilirmiş. Nasıl geçer lütfen yardımcı olun. Yurtdışında olduğum için gelemiyorum ama eğer bir çaresi varsa gelmeyi düşünüyorum bir an önce. Çünkü yaşama isteğimi bile alıyor bu ağrı dayanılır gibi değil, gittiğim doktorlarda iyice bakmadan bir şey yok deyip yolluyorlar geri. Size çok güveniyorum doktor bey, en kısa zamanda cevabınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim.

 11. Reyyan

  Sayın Op. Dr. Nazmi BAYÇIN, öncelikle bizlere bu imkanları sunduğunuz için size teşekkür etmek istiyorum. Ben Danimarka’dan Reyyan, 23 yaşında üniversite öğrencisiyim. Senelerdir göğüs büyütme düşüncesiyle dolaşıyorum. Bu artık bende psikolojik rahatsızlıklar oluşturmaya başladı, bu konuda doktorumla kaç kez konuştum ve onunda artık göğüs ameliyatını tavsiye etmesi üzerine, kesin kararımı vermiş durumdayım. Tek sorunum maddi durumum ve güvenebileceğim bir doktordu. Burada annem ve erkek kardeşimle yalnız yaşıyorum, annemin durumu kendisine ve kardeşime anca yettiği için, ondan bu konuda yardım isteme hakkını kendimde bulmuyorum, bu sebeple kendi emeğimle çalışıp biraz para biriktirmeye çalışıyorum. Ama yine de bu ameliyat için yeterli değildi. Ta ki en yakın arkadaşlarımdan Tuğba B. ve ablası Funda B. sizlerin sayesinde bu ameliyatı gerçekleştirinceye kadar (onlar da Danimarka’dan). Sizleri o kadar met ettiler ve o kadar memnun kaldıklarını ifade ettiler ki, bu ameliyatı benim de gerçekleştirmem gerektiği konusunda güven verdiler. Şu an onların tavsiyesi üzerine sizlerle irtibata geçmiş durumdayım. Umarım bana uygun bir fiyat verebilirsiniz ve ben de sizleri benim gibi bu ameliyatı gerçekleştirmek isteyen bir kaç arkadaşıma tavsiye etmek istiyorum. Göğüs büyüklüğüne gelince, 164 boyunda ve 52 kilodayım, buna en uygun doğal görünümü verecek büyüklükte düşünüyorum. Tuğba arkadaşım 300 gramlık ve koltuk altından yaptırmıştı, sanırım benim için de uygun olanı budur. Ve dokunduğunda sert olmayan göğüs olsun, diye düşünmüştüm. Umarım sizden daha detaylı bilgiler alabilirim. Artık 23 yaşına gelmiş genç bir kız olarak “ütü masası” gibi dolaşmak istemiyorum. Etrafımdan bu cümleyi duymak istemiyorum, bende doğal bir görünüme sahip olmak ve kadın olma duygusunu hissetmek istiyorum. Umarım beni cevaplarsınız. Şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum. Sevgiler Reyyan B.

 12. Rüya Ö.

  Merhaba Nazmi Bey, ben şu an çok rahatsız oluyorum göğüslerimden. Yani boyuma göre oldukça küçük geliyorlar, zayıf olmuş olmam pek etkili değil sanırım. Genetik olduğunu düşünüyorum ve kışa doğru kesinlikle sizin yardımınıza ihtiyacım var 🙂 Belli bir ücreti var mı, yoksa muayeneden sonra siz bir fiyat mı belirliyorsunuz? Şimdilik bunları öğrenmek istiyorum çok teşekkürler…

 13. gülen

  Dr. Bey, yaptığınız ameliyatlar çok methediliyor, herkes konuşuyor, acaba öncesi sonrası ameliyat resimleri görmemiz mümkün mü? Çok istiyorum ameliyat olmayı, yakın zamanda karar vereceğim.

 14. Cemre Düren

  2 yıl önce kas üstü silikon ameliyatı yaptırdım, çok problemli bir ameliyattı, sonuç rezalet oldu. Dr. ismini vermiyeyim ama ameliyattan sonra benim problemlerimi ciddiye alıp hiç ilgilenmedi. İki göğsüm arasında belirgin eşitsizlik oluştu. Daha sonra biraz araştırınca Nazmi Bey’in adını duyarak düzeltmek için ameliyat oldum. Hocama minnettarım, beni tekrar hayata döndürdü.

 15. Jale Sayın

  Hocam harikasınız, ne diyeyim, 2 gün önce ameliyat, bugün işe başladım, yok böyle birşey! Çok teşekkürler…


[top]

Yorumunuzu Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş