MEME BÜYÜTME AMELİYATI

uk-flagmeme büyütmeErojenik organ olan meme, kadınlığı simgelemekle birlikte, kadının fiziki görünümünde önemli yer alır. Her kadın estetik olarak güzel göğüslü olmayı diler. Fakat çift ya da tek taraflı gelişme kusuru veya gebeliğin ardından kilo vermeye bağlı olarak, meme dokusu hacmini yitirebiliyor, normalden daha küçük olabilir. Bu gibi durumlarda dolgun görünüm kazandırmak için yapılan meme büyütme ameliyatı ile daha iri, daha dolgun, daha büyük, estetik olarak daha güzel göğüsler elde etmek mümkündür.

Göğüslerinizin büyütme oranını, beklentilerinizi, mevcut meme yapısının durumunu, beden, göğüs ölçülerinizi dikkate alarak saptıyorum. Dolgunluğu azalmış, gevşemiş, sönmüş, sonuçta biraz sarkmış olduğunda, tek başına meme büyütme ameliyatı uygulandığında gevşemiş olan dokular, çoğu zaman silikonun üzerinden sarkmaya devam eder. Böyle göğüslerde göğüs dikleştirme ameliyatı ile birlikte yapmak daha doğrudur.

Silikon meme protezleri

Göğüsler, hemen hemen herkesin bildiği silikon protezler ile büyütülür. Silikonun vücut için sağlığa zararlı hiçbir etkisi yoktur. Silikon inert maddedir, yani vücuda yerleştirildikten sonra organizmayla kimyasal etkileşime girmez, molekül yapısı daima aynı olarak kalır. Silikonun kansere neden olmadığı bilimsel çalışmalarla ispatlanmıştır.

Silikon protezlerin içinde bulundurdukları maddeye göre 2 çeşidi vardır:

 • Serum fizyolojik içeren silikon protezler: Dışı silikondan üretilmiş kapsülün içinde serum fizyolojik yani tuzlu su içerir. Vücudumuz için yabancı madde değildir. Kıvamı meme dokusunun kıvamı ile aynı olduğu için dışarıdan elle yoklandığında varlığı fazla hissedilmez.
 • Silikon içeren protezler: Bu tür protezlerin içerdikleri silikonun kıvamına göre 2 çeşidi vardır:
  1. Sıvı silikon içerenler: Sıvı silikon, yumuşak kıvamlı, akıcı özelliktedir. Sıvı silikonun yumuşaklığı göğsün yapısının yumuşaklığına yakın olduğundan, dışarıdan elle muayene edildiğinde, sıvı silikon içeren protezin varlığı fazla hissedilmez.
  2. Kohezif silikon içerenler: Sıvı silikondan daha koyu kıvamlı, katıdır, dolayısıyla akıcı değildir. Sıvı silikona göre kıvamının daha koyu olması, biraz daha sert olmasından dolayı, göğüs dışarıdan elle yoklandığında, içerideki silikonun varlığı hissedilebilir. Diğer tip protezlere göre daha sert kıvamı vardır.

Silikonların, şekillerine göre de 2 çeşidi var:

 • Yuvarlak silikonlar: Bu tip silikonlar, yarım küre şeklinde olur. İçeriye yerleştirildikten sonra göğüs üst kısmında da dolgunluk oluştururlar.
 • Anatomik yani damla silikonlar: Bu tip silikonlar, düşen damla şeklindedir. Şekilleri, göğsün doğal şekline daha uygundur. İçeriye yerleştirildikten sonra göğüs alt kısmında dolgunluk oluştururlar.

Kliniğimizde, FDA (American Food and Drug Administration) tarafından onaylanmış olan silikon protez tipleri kullanılıyor.

Silikon protezlerin yerleşim seçenekleri

Meme, temel olarak süt bezleri ve yağ dokusundan oluşur. Meme dokusunun altında, meme ile kaburga kemikleri arasında göğüs kası vardır. Operasyon sırasında silikonlar, ya meme ile göğüs kasının arasına yani göğüs kası üzerine, ya da göğüs kası ile kaburga kemikleri arasına yani göğüs kası altına yerleştirilir.

silikonun yerleşim yerleri

kas altı ve kas üstü silikon

Hastanın sağ tarafına (size göre sol) kas altı yerleştirilmiş protezin duruşunu, sol tarafına (size göre sağ) kas üstüne yerleştirilmiş protezin duruşunu izlemektesiniz

Göğüs kasının altına yerleşim

Silikon protezlerin kenarlarının dışarıdan bakıldığında fark edilmesi, elle muayene edildiğinde hissedilmesi kas altına yerleştirildiğinde daha zordur. Çünkü üzerini örten ayrıca kas tabakası vardır. Bu nedenle daha doğal görünüm kazandırılmış olur. Dual plan uygulaması, kas altına yerleştirme tekniğinin farklı modifikasyonudur. Dual plan, silikonun kısmen kas altında kısmen de süt bezi altında olması ya da, kasın tutunduğu yerden tamamen ayrılarak silikonun yerleştirilmesi veya, süt bezi-kas ilişkisinin değiştirilerek silikonun yerleştirilmesi şeklinde yapılabilen uygulamadır.

Göğüs kasının üzerine yerleşim

Kas altına yerleştirilen silikonlar kadar doğal görüntü oluşturulması oldukça zordur. Elle muayene edildiğinde, silikonlar hissedilebilir. Dolgun göğüslü olmayan, ince, zayıf insanlarda deri altına yerleştirilmiş top gibi görünebilir, dışarıdan bakıldığında dış kenarları belli olabilir.

Silikon protezlerin yerleşimi için giriş yerleri

Silikonları yerleştirmek için 3 ayrı yol mevcuttur:

Meme başı alt kenarı

Meme başı etrafındaki areola adı verilen kahverengi alanının alt kenarından yaklaşık 4 cm. uzunluğunda yarım çember şeklinde kesilir. Kesi buradan yapıldığında protezin yerleştirileceği yere süt bezlerinin içinden geçilerek ulaşılır. Buraya ulaşmak için süt bezlerinin kesilmesi, doğumdan sonra emzirmeyi bozabilir, süt azalmasında neden olabilir. Meme başının duyusunu sağlayan sinir zedelenebilir, bu durum meme başında geçici, nadiren de kalıcı uyuşukluğa neden olabilir. Ameliyat yarası, areolanın alt kenarında hafif silik iz bırakarak iyileşir.

meme büyütmede kesi yerleriMeme alt kenar çizgisi

Meme alt kenarındaki katlanma çizgisi üzerinden yaklaşık 4 cm. uzunluğunda kesilir. Yara, meme alt kenarında hafif silik iz bırakarak iyileşir. Protez buradan girilerek yerleştirildiğinde süt bezleri etkilenmez, olası doğumdan sonra emzirme problemi, süt azalması gibi durumlar oluşmaz. Meme başının duyusunu sağlayan sinirin zedelenme ihtimali hemen hemen yoktur. Bu nedenle meme başının uyuşukluğu sık rastlanan bir durum değildir.

Koltuk altı

Koltuk altında, derinin katlanma çizgilerinin üzerinden 3-4 cm. kesilir. Göğsün altına doğru tünel hazırlanır, protez açılan tünelin içinden yerleştirilir. Protezler, bu yoldan genellikle kas altına yerleştirilir. Bu yol kullanılıp, özellikle kas altına yerleştirilirse enfeksiyon riski ciddi anlamda azalır. Ameliyat yarası koltuk altında olduğundan, göğsün üzerinde ameliyat izi olmaz. Koltuk altındaki ameliyat izi ise derinin katlanma çizgileri içinde olduğundan dolayı zaman içinde kaybolup gider. Bu yolla yapılan göğüs büyütme ameliyatının süt bezlerine herhangi zararı yoktur. Olası doğumdan sonra emzirmeyle ilgili problemlerle karşılaşılmaz. Meme başının duyusunu sağlayan sinirin zedelenme olasılığı çok düşüktür. Bu yüzden meme başının uyuşukluğu sık rastlanan durum değildir.

Meme büyütme ameliyatında uygulanan tekniklerin karşılaştırması

Meme başı çevresi Meme alt kıvrımı Koltukaltı
Meme başı uyuşukluğu Olabilir Olmaz Olmaz
Emzirme problemi Olabilir Olmaz Olmaz
Göğüs üzerinde ameliyat izi Var Var Yok

İzsiz Meme Büyütme Ameliyatı

Meme büyütme ameliyatnda en küçük izi oluşturma hedefinden yola çıkarak, koltuk altında gözden uzak olan 3-4 cm lik kesi sonrası kalan belli belirsiz izi dahi yok edebilmek adına geliştirilen özel alet, ekipmanlar ile en küçük kesi ile izsiz meme büyütme diye adlandırılacak şekilde yapılabiliyor. Bu şekilde yapılan tüm ameliyatlarda koltukaltlarındaki 1,5 cm lik izler, yaklaşık 6 ay içinde silik hale geliyor, 1 yıl sonra tamamen gözden kayboluyor. Ameliyat yarasının 1,5 cm gibi oldukça küçük olması sayesinde, iyileşme dönemi son derece hızlı ve rahat oluyor.

Ameliyatın sonucunu etkileyen kişisel etkenler:

 • Göğüs gelişiminde şekil bozuklukları
 • Mevcut göğüs büyüklüğü
 • Göğüs kafesinin şekli
 • Meme dokusunun gevşekliği, dolgunlugu, kalınlığı
 • Göğüs dokusunun sarkık olması
 • Cildin elastikiyeti
 • Meme tabanının genişliği
 • Göğüs şekil ve büyüklüğünün simetrik olmaması
 • Meme büyütme operasyonu planı

Meme büyütme estetiği düşünüyorsanız, dikkate almanız gereken 3 konu vardır: 1- Ne tür protez kullanılması gerektiği 2- Ameliyatın nereden kesilerek yapılacağı 3- Protezin nereye yerleştirileceği. Bu konuların hepsini karşılıklı görüşme sırasında açıklamalı olarak sizinle tartışacağım. Ameliyatta mutlaka FDA (American Food and Drug Administration) tarafından kullanımı onaylanmış markaların protezleri kullanıyorum. Ayrıca göğüs deformasyonu, sarkma gibi problemleri olmayan kişilerde koltuk altından giriş tekniğinin daha da geliştirilmiş haliyle sadece 1,5 cm keserek hiçbir ameliyat izi bırakmayacak şekilde izsiz göğüs büyütme ameliyatını yapmayı tercih ediyorum. Bu uygulamayla göğüs üzerinde hiçbir iz oluşturmadan ameliyat yapılabiliyor. Ameliyat yarası normalden daha da küçük olduğundan daha kısa süre içinde iyileşerek normal hayatınıza daha çabuk dönüyorsunuz.

Silikon Ameliyatı

Silikon takma ameliyatını uygun donanıma sahip hastanede yapmak gerekir. Silikon, genel anestezi ile yapılması gereken ameliyattır, ameliyat süresi uygulanan tekniğe göre 0,5 ile 1,5 saat arasında değişir. Ameliyattan birkaç saat sonra ayağa kalkıp dolaşmaya başlayabilirsiniz. Ameliyattan 4-5 saat sonra çoğu hasta kendisini eve dönebilecek kadar iyi hissetmektedir. Bu durumda ameliyat olduğunuz günün akşamı evinize dönebilirsiniz, istirahat etmek isterseniz 1 gün hastanede kalmanız yeterlidir.

Göğüs büyütme sonrası iyileşme dönemi

Ameliyattan sonra rahatsızlık verecek derecede ağrı olmayacaktır. Hissedeceğiniz hafif ağrı, ağrı kesici ilaçlar sayesinde rahatlıkla kontrol altına alınır. Ameliyatın etkisinden dolayı göğüslerde şişlik (ödem), zaman zaman morarma olabilir. Şişlik, morarma olmuşsa, yaklaşık 10 gün içinde azalarak kaybolur. Ameliyattan 2-3 gün sonra banyo yapabilirsiniz. Ameliyatı kendi kendine eriyen gizli dikişlerle yaptığımdan ayrıca dikiş aldırma zahmeti olmuyor. Göğüs büyütme sonrası iyileşme dönemini yatakta değil, ayakta geçireceksiniz her işinizi kendiniz görecek kadar iyi olacaksınız, hal böyleyken birkaç gün içinde işinize dönebilir, uçak yolculuğu yapabilirsiniz. Göğüs bölgesine yaklaşık 2 hafta süreyle bandaj uygulanır. Yaraların iyileşmesi için gereken 15 günün ardından havuza, denize girebilirsiniz.

Göğüsleri büyütmek için hap ve kremler yararlı mı?

Göğüsleri büyütme vaadiyle satışa çıkan bu tür ürünlerin tek yararı üreticilerine, satıcılarına para kazandırmasıdır. Umut tacirliği yapmak üzere piyasaya sayısız ürün çıkmış durumdadır. Birkaç dolgun göğüslü bayan resmi kullanarak, birkaç sanki ürünü kullanmış da yararını görmüş bir kişinin ağzından yazılan övgü dolu ikna edici sözlerle inanılmaz reklamlar yapılıyor. Peki, bu ürünler işe yarar mı? Kesinlikle hayır. İçeriğinin doğal bitkilerden oluştuğu ifade ediliyor. Tamamen doğal, bitkisel olduğu için sanki hiçbir şekilde yan etkisi olmayacakmış gibi izlenim oluşturulan bu ürünler, aslında kocakarı ilaçlarının modern yöntemler kullanılarak tablet haline getirilmiş şeklidir. Siz içeriğini oluşturan bitkilerin kendilerini yeseniz, içseniz göğüslerinizin büyüyeceğini mi sanıyorsunuz? Elbette hayır. ÇÜNKÜ HİÇBİR BİTKİNİN HATTA İLACIN VÜCUT ÜZERİNDE BİR ORGANIN ŞEKLİNİ VE BÜYÜKLÜĞÜNÜ DEĞİŞTİREBİLECEK ETKİSİ YOKTUR. Bitkilerin böylesine mucizevi etkileri olabilseydi, arar tarar bitkiler bulurduk, burnumuzu büyütebilirdik, küçültebilirdik, parmaklarımızı uzatabilirdik, kısaltabilirdik, bacaklarımızı uzatabilirdik, kısaltabilirdik, dudaklarımızı dolgunlaştırabilir, zayıflatabilirdik, kulaklarımızı büyütebilir, küçültebilirdik… Benzer şekilde aklınıza gelebilecek daha niceleri.

detaylı bilgi

Daha detaylı bilgiler veren diğer sitemizi buradan ziyaret edebilirsiniz.

Memenin büyüklüğünü sadece hormonlar değiştirebilir. Tamamen bitkisel olduğu öne sürülen bu ürünlere, kullanıldığında kullanım süresi boyunca sahte göğüs dolgunluğu etkisi oluşturmasını sağlamak için muhtemelen az miktarda hormon içine katılmıştır. Bu ürünleri bir kere kullanan, etkisinin olmadığını, geçici ve sahte bir etkisi olduğunu anladığında zaten tekrar kullanmaz. Kaldı ki, satıcıların da ürünü kullanan birinin ikinci kez satın almaları konusunda hiçbir beklentisi yoktur. Amaç zaten, bir kişiye bir kere satmak. Böylece binlerce kişinin bu ürünleri sadece bir kereliğine almış olmaları bile satıcıları amaçlarına ulaştırıyor yeterince kazanmasını sağlıyor.

Meme büyütme ameliyatı fiyatları

Meme büyütme fiyatları oldukça değişkendir. Kullanılacak silikonun markası, modeli, ameliyat olmak istediğiniz hastane tercihiniz fiyatlar üzerine farklılıklar gösterir. Maliyet konusunda kesin fikir sahibi olmanız için doktorunuzla yapacağınız görüşmeniz gerekir.

Op. Dr. Nazmi Bayçın


Paylaşmak güzeldir, hayat paylaştıkça güzelleşir...
39 Yorum: MEME BÜYÜTME AMELİYATI
 1. meltem

  Ben silikon düşünüyorum. Şu an 80 civarı bedenim, ama çok yumuşak ve sarkıklar. Silikon taktırınca bu sorunlar geçer mi? 90 veya 95 istiyorum. Ortalama fiyatı kaç olur? Size zahmet bilgilendirirseniz sevinirim. İyi çalışmalar.

 2. B. B.

  Merhaba, ben ameliyattan çok korkuyorum. Silikon takıldıktan sonra içeride patlarsa meme ucundan akar mı acaba? Lütfen yardımcı olun.

 3. zekiye

  4 sene önce silikon taktırdım, kesinlikle kas altı tavsiye ederim…

 4. Ayşe A.

  Merhaba Hocam, ben 5 sene önce silikon ameliyatı oldum, göğüs ucunun altından kesilerek yapıldı. Sıkıntılı geçen iyileşme süreci yaşadım. Ağrılarım oldu, dikişler zor kaynadı, yara izleri derken göğüslerim tam istediğim gibi olmadı. Artık bunları böyle kabullenmiş gibiydim, ama gazetede sizin yaptığınız göğüs ameliyatlarının haberini okudum, biraz araştırınca bu konuda çok başarılı olduğunuzu duydum. Keşke sizi daha önce tanımış olsaydım, sizin ameliyat yönteminiz acaba benim durumum için bir umut olabilir mi? En kısa zamanda sizinle görüşmek istiyorum, saygılar..

 5. gülsüm

  En iyi silikon markası hangisidir acaba öğrenebilmem mümkün mü?

 6. Ece

  Uzun yıllardır kendimle barışık olmamı engelleyen bir sorun benim için küçük göğüsler ileride çocuk emzirebileceğim şekilde ve belli olmayacak şekilde bana bu güne kadar ilk kez bir hekim bu denli güven verdi izmirde yaşıyorum eğer fiyat bilgisini almam mümkün olursa bende meme büyütme silikonu istiyorum umarım fiyat hakkında bir bilgi verebilirsiniz şimdiden teşekkür ederim.

 7. Sema

  Üç gün önce meme büyütme ameliyatı oldum Nazmi Bey’e, şimdiden kendimi iyi hissetmeye başladım, sonuç beklentimden daha iyi ?? Hic tereddüt etmeden kendinizi bırakın yetenekli ellerine ☺️

 8. Gülsen

  12 sene önce silikon taktırdım bir arkadaşım adet düzensizliği halsizlik olduğu için bana silikonun yan etki yapmış olabileceğini yani değişmesi gerektiğini söyledi, silikon değişmesi gerekli midir?


[top]

Yorumunuzu Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş